Fortnox

Fortnox är uppbyggd i moduler. Du behöver endast köpa de moduler som du har behov av.

a. Fakturering – om företaget har kunder som skall faktureras behövs denna modul.

b. Kvitto och Resa – om ni gör inköp till företaget på kvitto behövs denna modul. Den hanterar även traktamenten eller milersättningar.

c. Bokföring – om du vill kunna se bokföringen och rapporter behövs denna modul. (Vi skickar ut rapporter kvartalsvis annars)

d. Övrigt utbud som Fortnox har att erbjuda finns på deras hemsida där även alla priser finns.

Klicka här för att komma till Fortnox hemsida!

 Du behöver en licens per användare av respektive modul. 

Har du en befintlig redovisning i Fortnox? Vi skickar en sammankopplingsblankett till dig!

 

Kom igång med Expand U Digital

Lågt, fast månadspris baserat på din årsomsättning. Här ingår allt.

Powered by Snowfire